Родительский университет

Мэты, задачы, напрамкі бацькоўскага ўніверсітэта

Мэта Бацькоўскага ўніверсітэта — павышэнне педагагічнай і псіхалагічнай культуры бацькоў, фарміраванне адказнага, пазітыўнага бацькоўства. Універсітэт педагагічных ведаў для бацькоў павінен спрыяць усталяванню кантактаў бацькоў са школай, узаемадзеянню бацькоў і педагогаў у выхаванні, развіцці і сацыялізацыі дзіцяці.

Асноўныя задачы Бацькоўскага ўніверсітэта:

фарміраванне каштоўнасна-сэнсавых асноў бацькоўства; актуалізацыя пачуцця адказнасці за выкананне бацькоўскіх функцый;

фарміраванне і развіццё псіхолага-педагагічных кампетэнцый бацькоў у галіне сямейнага выхавання (фарміраванне ведаў аб сямейнай псіхалогію, дзіцяча-бацькоўскія адносіны, узроставыя асаблівасці дзяцей, фарміраванне гарманічных сямейных адносін, навыкаў канструктыўнага ўзаемадзеяння з дзецьмі і інш.), садзейнічанне развіццю навыкаў самаадукацыі бацькоў;

забеспячэнне мэтанакіраванай работы па прафілактыцы сямейнага недабрабыту і сацыяльнага сіроцтва, зніжэнне рызыкі канфліктных сітуацый і крызісных станаў, узнікнення цяжкасцей у сямейным выхаванні, аказанне своечасовай псіхолага-педагагічнай і інфармацыйнай дапамогі сем’ям, якія трапілі ў цяжкую жыццёвую сітуацыю;

арганізацыя эфектыўнага супрацоўніцтва і партнёрства бацькоў навучэнцаў і ўстановы адукацыі і г. д.

Мэтавая група — бацькі (законныя прадстаўнікі) навучэнцаў.

Напрамкі работы Бацькоўскага ўніверсітэта:

 1. Арганізацыйные:
 • фарміраванне вочнай і дыстанцыйнай формаў навучання ў Бацькоўскім універсітэце;
 • распрацоўка інтэрнэт-сайта Бацькоўскага ўніверсітэта;
 • стварэнне ў папулярных сацыяльных сетках («ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook») інтэрнэт-рэсурсаў для размяшчэння інфармацыі аб дзейнасці Бацькоўскага ўніверсітэта (анонс маючых адбыцца сустрэч, інфармацыя аб мінулых сустрэчах, матэрыялы адукацыйнага характару для бацькоў і г. д.).
 1. Інфармацыйна-асветніцкія:
 • прэзентацыя зместу праграмы і мерапрыемстваў Бацькоўскага ўніверсітэта;
 • арганізацыя псіхолага-педагагічнай асветы бацькоў па розных аспектах сямейнага выхавання:

— прававое: аб магчымасцях, правах і абавязках у ажыццяўленні адукацыйных патрэб сям’і;

— псіхолага-педагагічнае: аб метадах і формах выхавання, навучання дзіцяці;

— грамадзянскае: аб шляхах развіцця адукацыі, школы.

 • кансультаванне бацькоў па юрыдычнай, псіхолага-педагагічнай і іншым праблемах.

III. Змястоўны:

 • навукова-метадычнае забеспячэнне фарміравання псіхолага-педагагічнай кампетэнтнасці бацькоў у галіне выхавання і развіцця дзяцей з улікам сацыякультурных традыцый, сучасных праблем і асаблівасцей развіцця грамадства;
 • пашырэнне выхаваўчага і творчага патэнцыялу бацькоў і сям’і ў цэлым.

Выхаваўчая дзейнасць Бацькоўскага ўніверсітэта будуецца:

— на ацэнцы бацькамі ўласнага жыццёвага вопыту;

— на набыцці новых ведаў з апорай на ўласныя ўнутраныя рэзервы;

— на стабільных зносінах дзяцей і іх бацькоў;

— на фарміраванні атмасферы пошуку новых ведаў;

— на самаўдасканаленні бацькоў праз ўсведамленне імі індывідуальнага погляду на дзіця;

— на развіцці творчых здольнасцей членаў сям’і;

— на ўменні бачыць вынікі развіцця дзяцей;

— на ўменні бачыць цяжкасці і шукаць шляхі іх пераадолення, выстройваць лесвіцу поспеху.

Чакаемыя вынікі работы Бацькоўскага ўніверсітэта:

— фарміраванне ў бацькоў ўсвядомленых адносін да бацькоўства;

— павышэнне цікавасці бацькоў да самаадукацыі;

— задавальненне патрэб сям’і навучэнца ў адукацыйных паслугах: у навучанні, псіхолага-педагагічнай падтрымцы і інш.;

— павышэнне ўзроўню педагагічнай культуры бацькоў;

— актывізацыя бацькоў у вырашэнні сямейных праблем, скарачэнне колькасці няшчасных сем’яў, выпадкаў сямейнага гвалту, памяншэнне колькасці падлеткаў з дэвіянтнымі паводзінамі;

— развіццё ўзаемаразумення, супрацоўніцтва сям’і і ўстановы адукацыі;

— ахоп бацькоўскім усенавучам большасці бацькоў навучэнцаў, дзякуючы сістэме дыстанцыйнага навучання.

 

Инструктивно-методическое письмо «О реализации в учреждениях общего среднего образования республиканского проекта “Родительский университет”»

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТА «РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С РОДИТЕЛЯМИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРОЕКТА «РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КАТАЛОГ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С РОДИТЕЛЯМИ В РАМКАХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРОЕКТА «РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (на сайте https://roduniversitet.bspu.by)

 

28.12.2023 09:26 - 28.12.2023 09:26

свернуть

Для вас, родители!!!

Для бацькоў навучэнцаў 8 класа

 

28.12.2023 09:31 - 28.12.2023 09:31

свернуть

Каталог материалов для проведения занятий с родителями в рамках республиканского проекта «Родительский университет»

1 класс

 • Тема 1. Адаптация учащихся в I классе (сентябрь):
 • Тема 2. Режим дня школьника (ноябрь):
 • Тема 3. Значение семейных традиций в формировании и развитии ребенка (январь):
 • Тема 4. Положительные эмоции в жизни школьника (апрель):
  • Родительское собрание.

2 класс

 

3 класс

4 класс

 • Тема 1. Возрастные психофизиологические особенности учащихся IV классов (сентябрь):
 • Тема 2. Как научить своего ребенка жить в мире людей (декабрь):
 • Тема 3. Ребенок и компьютер (февраль):
 • Тема 4. Книги в жизни школьника (май):
  • Родительское собрание.

5 класс

 • Тема 1. Адаптация ребенка в новом коллективе (сентябрь):
 • Тема 2. Ребенок среди сверстников (ноябрь):
 • Тема 3. Ваш ребенок вырос (февраль):
 • Тема 4. Меры наказания и поощрения в современной семье (май):

6 класс

7 класс

8 класс

 

9 класс

 • Тема 1. Портрет современного подростка (сентябрь):
 • Тема 2. Агрессия, её причины и последствия (ноябрь):
 • Тема 3. Формирование здорового образа жизни: вредные привычки и как им противостоять (февраль):
 • Тема 4. Профессиональная ориентация девятиклассников. Как помочь подростку выбрать профессию? (апрель):

10 класс

11 класс

28.12.2023 09:25 - 28.12.2023 09:25

свернуть

«Профилактика насилия в семье»

«Покинут счастьем будет тот,

Кого ребёнком плохо воспитали,

Побег зелёный выпрямить легко,

Сухую ветвь один огонь исправит».

                                                 Саади

 

    Уважаемые родители! «Ваши дети подобны нежным цветам в огромном саду. Им нужен утренний ветерок и весеннее солнце, а не изнуряющий зной и сильная буря. Нельзя оскорблять и ненавидеть своих детей, обижать их, нельзя использовать силу, унижать в присутствии друзей, преувеличивать их ошибки. Обращайтесь с детьми с величайшей добротой и любовью, и тогда их уважение к вам будет идти из глубины сердца, и они исполнят свой долг, предназначенный богом». Эти слова из книги Али Акбара Фурутана «Отцы, матери, дети». Эти слова как приглашение к разговору. Каждый должен подумать: комфортно ли в вашем доме ребёнку? Имеется в виду не только материнская сторона (здесь нет границ), но и морально, душевно.

Воспитание ребёнка — главная задача родителей. Все хотят, чтобы их дети выросли умными, добрыми и хорошими людьми, но не все готовы дать соответсвующее воспитание своему ребёнку. Воспитание очень трудоемкий процесс и требует от родителей много сил и терпения.

Как показывает практика, даже в благополучных семьях, где родители испытывают искреннюю любовь и привязанность к своим детям, в воспитательном процессе могут использоваться такие формы воздействия на ребенка, как телесные наказания, запугивание, лишение ребенка общения или прогулок. При этом большинство родителей хорошо понимает, что такая тактика воспитания – это нарушение прав их детей, а также причина возможных отклонений в психическом и физическом развитии ребенка.

Положение ребенка в семьях с более низким уровнем культуры, в семьях, где ребенок становится обузой, а не радостью жизни, значительно хуже. Указанные выше способы воспитания, которые для первой группы семей являются скорей исключением, здесь становятся нормой.

Воспитание требует огромных человеческих ресурсов, которых, к сожалению, не всегда хватает в семьях с одним родителем. Особенно ситуация осложняется в семьях где один или оба родителя страдают от алкоголизма. В таких случаях целенаправленным воспитанием в семье не занимается никто и ребёнок часто начинает воспитываться улицей. Подобные случаи показывают, что проблема насилия и жестокого обращения с детьми в семье сегодня – это тот вопрос, который нужно не просто обсуждать, но и принимать меры по его решению.

Жестокое обращение с детьми в семье (то есть несовершеннолетними гражданами от рождения до 18 лет) включает в себя любую форму плохого обращения, допускаемого родителями (другими членами семьи ребенка), опекунами, приемными родителями.

Различают четыре основные формы жестокого обращения с детьми: физическое, сексуальное, психическое насилие, пренебрежение основными нуждами ребенка.

 • Физическое насилие – это преднамеренное нанесение физических повреждений ребенку.
 • Сексуальное насилие – это вовлечение ребенка с его согласия или без такового в сексуальные действия с взрослыми с целью получения последними удовлетворения или выгоды. Согласие ребенка на сексуальный контакт не дает оснований считать его ненасильственным, поскольку ребенок не обладает свободой воли и не может предвидеть все негативные для себя последствия.
 • Психическое (эмоциональное) насилие – это периодическое, длительное или постоянное психическое воздействие на ребенка, тормозящее развитие личности и приводящее к формированию патологических черт характера.

К психической форме насилия относятся:

— открытое неприятие и постоянная критика ребенка;

— угрозы в адрес ребенка в открытой форме;

— замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие достоинство ребенка;

— преднамеренное ограничение общения ребенка со сверстниками или другими значимыми взрослыми;

— ложь и невыполнения взрослыми своих обещаний;

— однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребенка психическую травму.

 •  Пренебрежение нуждами ребенка – это отсутствие элементарной заботы о ребенке, в результате чего нарушается его эмоциональное состояние и появляется угроза его здоровью или развитию. К пренебрежению элементарными нуждами относятся:

— отсутствие адекватных возрасту и потребностям ребенка питания, одежды, жилья, образования, медицинской помощи;

— отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего ребенок может стать жертвой несчастного случая.

Факторы риска, способствующие насилию и жестокому обращению с детьми.

— неполные и многодетные семьи, семьи с приемными детьми, с наличием отчимов или мачех;

— наличие в семье больного алкоголизмом или наркоманией, вернувшегося из мест лишения свободы;

— безработица, постоянные финансовые трудности;

— постоянные супружеские конфликты;

— статус беженцев, вынужденных переселенцев;

— низкий уровень культуры, образования;

— негативные семейные традиции;

— нежелательный ребенок;

— умственные или физические недостатки ребенка;

— «трудный» ребенок.

К сожалению, за последние годы число жертв насилия в семьях только увеличивается. Статистика показывает, что каждый год в нашей стране множество детей разного возраста становятся жертвами насильственных преступлений. Каждый год есть случаи, где  дети избиваются родителями,  несовершеннолетние становятся инвалидами в результате совершения против них преступлений.  Дети уходят из дома, спасаясь от родителей.

Многие родители, которые применяют насилие в отношении своих детей. даже не догадываются о таких фактах:

 • физические наказания притупляют все лучшие качества в детях, способствуют развитию в них лжи и лицемерия, трусости и жестокости, возбуждают злобу и ненависть к старшим;
 • дети, подвергавшиеся избиениям, с большей вероятностью могут сами стать способным на убийство или другие преступления;
 • когда такие дети становятся взрослыми, появляется высокая вероятность того¸ что они станут притеснять своих собственных детей и родителей;
 • жесткое обращение с детьми формирует людей малообразованных, социально дезадаптированных, не умеющих трудиться, создавать семью, быть хорошими родителями.

    Помните, насилие — порождает насилие!

Ребёнок, выращенный в грубости и жестокости будет  вести себя аналогичным способом и со своими детьми. Если ваш ребёнок капризничает или плохо себя ведёт, не спешите его наказывать. Помните, наказание можно заменить:

— Терпением. Это самая большая добродетель, которая только может быть у родителей.

— Объяснением. Кратко объясните ребёнку, почему его поведение неправильно, но только не вступайте с ним в спор.

— Неторопливостью. Не торопитесь наказывать ребёнка, дождитесь, пока проступок повторится.

— Наградами. Издавна известно, что награды действуют более эффективно, чем наказания.

— Похвалой. Хвалите вашего ребёнка за хорошее поведение. Всем приятно, когда их хвалят, и каждый хочет сделать так, чтобы его похвалили снова.

Также в заключении хочется привести разработанные психологами 4 заповеди мудрого родителя:

 1. Не пытайтесь сделать из ребёнка самого-самого. Так не бывает, чтобы человек всё хорошо знал и умел, но наверняка найдётся дело, с которым он справляется лучше других. Похвалите его за то, что он знает, и никогда не ругайте за то, что умеют другие.
 2. Не сравнивайте вслух ребёнка с другими детьми. Воспринимайте рассказ об успехах других детей просто как информацию.
 3. Перестаньте шантажировать. Навсегда исключите из своего словаря такие фразы: «Вот я старалась, а ты…», «Я тебя растила, а ты…»
 4. Избегайте свидетелей. Если действительно возникает ситуация, ввергающая вас в краску (ребёнок нагрубил старику, устроил истерику в магазине), нужно твердо увести его с места происшествия. Чувство собственного достоинства присуще не только взрослым, поэтому очень важно, чтобы разговор состоялся без свидетелей. После этого спокойно объясните, почему так делать нельзя.

Помните, то ребёнок это зеркальное отражение своих родителей и того воспитания, какое они ему дали и если вдруг это отражение вас не устраивает, то не стоит пенять на зеркало.

Уважаемые родители! Разумно любите своих детей, создавайте комфортные условия для них.

28.12.2023 09:32 - 28.12.2023 09:32

свернуть

Кансультацыя "ПРОСТУПОК. ПРАВОНАРУШЕНИЕ. ПРЕСТУПЛЕНИЕ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ"